VANDRINGAR I SÄLENFJÄLLEN OCH ØSTRE TRYSIL, manus Stefan Nicolaisen

Produktion av boken (mallar, layout, bildredigering) 236 sid + omslag, illustrationer, foto.

 

 
 

SPONSORFOLDERN, VANDRINGAR I SÄLENFJÄLLEN OCH ØSTRE TRYSIL

Mallar, layout, bildredigering

 
 
 
MARKNADSFÖRINGSMATERIAL TILL KONSTHELG PÅ LIDINGÖ
 
 
 
 
AFFICH FÖR EN BACH KONSERT
 
 
MUSIKPROGRAM FÖR NORRTÄLJE KYRKA
 
 
 

IFOKUS – NORRA DJURGÅRDSSTADENS TIDNING

Nya mallar, ny logotype, formgivning och produktion.

 

DYNAPRINT.SE

Logotype, website (www.dynaprint.se) och flashanimeringar.

 

HEADSTUFF.SE

Logotype, design av mösstryck.

 

PIRELLI - Affischer och kampanjmaterial

Layout och produktion av allt kampanjmaterial för skandinavien.

 

PIRELLI - Roll ups och affischer

Butiksmaterial och kampanjaffischer för deras återförsäljare.

 

PIRELLI - Produktbroschyrer och prislistor

Prislistor för skandinavien på både svenska, finska och danska.

 

MTFHEM - Miljöskisser av bostadsområden

Illustrationer för kommande bostadsområde. Buskar, träd, människor som kan återanvändas för att få en enhetlig stil i illustrationerna.

 

MTFHEM - Illustrationer bostadsområde Fågelbro

 

 

MTFHEM - Illustrationer för kommande bostadsområden

 

MTFHEM - Illustrationer för bostadsområdet Söderby Öster

 

MTFHEM - Illustrationer av människor i olika stilar

 

SENSE OF PORTUGAL

Utformning av logotype, grafisk profil och hemsida för Sense of Portugal.

 
 
 

RedElk Design AB – löpande trycksaksproduktion

Layout och produktion av allt kampanjmaterial.

 

KINORURIK filmfestival 2011 - Affischer och kampanjmaterial

Layout och produktion av allt kampanjmaterial.

KINORURIK

Logotype, roll ups, deltagarinformation och kort.